Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce se schází jednou za dva měsíce na řádných jednáních zastupitelstva obce, zpravidla v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči. Pozvánky na jednání jsou zveřejňovány na úřední desce obce i v Dobroučských novinách. Usnesení z jednotlivých jednání jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě, úřední desce i na těchto stránkách. Jednání jsou veřejná. Přijďtě, budete vítáni. 

Zastupitelstvo obce 2014 - 2018

Strana Jméno Funkce
Pro budoucnost, SNK Vacek Vlastimil, Ing  
Pro budoucnost, SNK Krejčová Zdeňka, Mgr. člen kontrolního výboru
SNK "CESTOU ROZVAHY" Šisler Pavel uvolněný starosta obce
SNK "CESTOU ROZVAHY" Hasíková Dita, Bc.  
SNK "CESTOU ROZVAHY" Petráčková Dana, Bc.  člen rady obce
SNK "CESTOU ROZVAHY" Havla Leoš  
SNK "CESTOU ROZVAHY" Beneš Miloš člen rady obce
"Nezávislí 2014", SNK Špinler Josef  
"Nezávislí 2014", SNK Novák Aleš, Ing předseda finančního výboru
KDU - ČSL Kovářová Marie členka rady obce
KDU - ČSL Skalický Jiří předseda kontrolního výboru
KDU - ČSL Špinler David člen finančního výboru
"Hasiči pro obec", SNK Hovad Vladimír, Ing.  neuvolněný místostarosta
"Hasiči pro obec", SNK Rajnet Rudolf člen finančního výboru
"Hasiči pro obec", SNK Zámečník Petr  

Jednací řád Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč

Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouče dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo na svém jednání dne 19.11.2014 usnesením č. 10 

Dokument ve formátu PDF Jednací řád Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč - směrnice č. 2/2014 

 

Usnesení z jednání zastupitelstva

| Zastupitelstvo obce

Z jednání je pořizován zápis včetně audio záznamu, který je uložen společně s písemným zápisem.

Obec_022_article_thumb

Pozvánka na jednání zastupitelstva

| Zastupitelstvo obce

Ve smyslu § 92 zákona se ZO schází podle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce.

Zastupitelstvo_article_thumb

Zajímavé odkazy

GObec- internetový mapový server s dálkovým přístupem do KK

hzs-pardub

policie

kraj

ekokom
 
ekolamp
 
elektrowin
 
asekol
 
portal-gov-cz
ext-3044
orlicko
 

Navštivte nás na

  Youtube

Ke stažení

Adobe Reader zdarma
Dokumenty PDF, potřebují ke svému zobrazení program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma.

Vzory smluv zdarma ke stažení