Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce se schází jednou za dva měsíce na řádných jednáních zastupitelstva obce, zpravidla v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči. Pozvánky na jednání jsou zveřejňovány na úřední desce obce i v Dobroučských novinách. Usnesení z jednotlivých jednání jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě, úřední desce i na těchto stránkách. Jednání jsou veřejná. Přijďtě, budete vítáni. 

Strana Jméno Funkce
NEZÁVISLÍ 2018 Maříková Marie, Bc. předsedkyně kontrolního výboru
SNK "CESTOU ROZVAHY" Šisler Pavel uvolněný starosta obce
SNK "CESTOU ROZVAHY" Hasíková Dita, Bc.

neuvolněná místostarostka

SNK "CESTOU ROZVAHY" Petráčková Dana, Bc.  členka rady obce
SNK "CESTOU ROZVAHY" Chotěnovský Jaroslav člen rady obce
SNK "CESTOU ROZVAHY" Pecháček Lukáš člen rady obce
SNK "CESTOU ROZVAHY" Kulihová Hana, Mgr.   
SNK "CESTOU ROZVAHY" Brabec Lukáš  
SNK "CESTOU ROZVAHY" Švercl Marek  
SNK "PRO ROZVOJ OBCE" Trkovský Zdeněk předseda finančního výboru
SNK "PRO ROZVOJ OBCE" Kubíček Petr  
KDU - ČSL Kovářová Marie  
KDU - ČSL Špinler David  
NEZÁVISLÍ 2014 Hovad Vladimír, Ing.   
NEZÁVISLÍ 2014 Novák Aleš  

Jednací řád Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč

Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouče dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo na svém jednání dne 19.11.2014 usnesením č. 10 

Dokument ve formátu PDF Jednací řád Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč - směrnice č. 2/2014 

 

Usnesení z jednání zastupitelstva

| Zastupitelstvo obce

Z jednání je pořizován zápis včetně audio záznamu, který je uložen společně s písemným zápisem.

Obec_022_article_thumb

Pozvánka na jednání zastupitelstva

| Zastupitelstvo obce

Ve smyslu § 92 zákona se ZO schází podle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce.

Zastupitelstvo_article_thumb

Zajímavé odkazy

GObec- internetový mapový server s dálkovým přístupem do KK

hzs-pardub

policie

kraj

ekokom
 
ekolamp
 
elektrowin
 
asekol
 
portal-gov-cz
ext-3044
orlicko
 

Navštivte nás na

  Youtube

Ke stažení

Adobe Reader zdarma
Dokumenty PDF, potřebují ke svému zobrazení program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma.

Vzory smluv zdarma ke stažení