Technická četa

Technická četa obce provádí údržbu majetku obce, údržbu mobiliáře v obci, zimní a letní údržbu komunikací, sekání travnatých ploch, hřiští a příkopů, drobné stavební akce, technické zajištění kulturních akcí obce a za úplatu provádí práce pro občany obce. Technická četa také zajišťuje chod sběrného místa,  úklid veřejných ploch a odpadkových košů pro veřejnost v obci.

Jméno Funkce Telefon
Lukáš Pecháček Vedoucí technické čety 723 349 440
Petr Novák    

Pavel Havránek

   
Libor Pecháček Zodpovědná osoba sběrné místo  
Pavel Vacek    
Pavel Ryšavý    
Olga Moravcová uklízečka  

Ceník technických služeb obce 

  

  Traktor Kubota doprava s vlekem 510,- Kč / hod.
  Traktor Kubota prohrnování 540,--Kč/ hod.
  Traktor Kubota prohrnování s posypem 800,- Kč/ hod. 
  Traktor Zetor nebo John Deere s vlekem 540,- Kč/ hod. 
  Traktor Zetor nebo John Deere prohrnování 590,- Kč/ hod. 
  Traktor Zetor nebo John Deere prohrnování s posypem  850,- Kč/ hod.
  Smykový nakladač  550,- Kč/ hod.  
  Práce vibrační deskou  420,- Kč/ hod.  
  Sečení Kubota  560,- Kč/ hod.  
  Sečení John Deere příkopovým mulčovacím ramenem

 670,- Kč/ hod.

 

 
  Řezání asfaltu  130,- Kč/ bm  
  Sečení křovinořez  350,- Kč/ hod.  

Sazba je počítána za každou započatou 1/4 hod.
Zájemci o tyto služby kontaktujte pana Lukáše Pecháčka, nebo Obecní úřad Dolní Dobrouč. 

Provozní doba sběrného místa

Úterý Od 7:00 hodin Do 18:00 hodin
První sobota v měsíci Od 8:00 hodin Do 11:00 hodin

Zodpovědnou osobou za chod sběrného místa je Stanislav Sršeň, tel. 737 610 902. 

Svoz bioodpadu 

Nyní máte možnost bioodpad ukládat mimo pravidelný svoz také do sběrného místa v provozní době viz. provozní doba sběrného místa!

Svozová místa bioodpadu ve středu 
15:00 Lanšperk před hospodou 
15.30 Na Šejvě u prodejny 
15.45 U Vackovy hospody 
16.00 Pod Vyšehradem (za Prokopcovými) 
16.15 Malá strana (u mostu za Vorlovými) 
16.30 U Kolomých 
16.45 Doliny křižovatka 
17.00 Za restaurací Lidový dům 

Svozová místa bioodpadu ve čtvrtek 
15:00 Horní Dobrouč - šestibytovka čp. 70 
15:15 Horní Dobrouč - u Váhy 
15:30 Horní Dobrouč - u hřbitova 
15:45 Horní Dobrouč - křižovatka 
16:00 U Duškových čp. 216 
16:15 U lékaře čp. 372 
16:30 Naproti dílnám Silyby 
16:45 Pod lípami u kostela 
17:00 Švábův kopec - křižovatka u čp. 455 
17:15 Na „petrovské“ silnici pod Matyášovými čp. 588

Upozornění ke sběru bioodpadu 

Upozorňujeme občany, že zastávková místa svozu bioodpadu nejsou veřejné skládky. Pokud chcete uložit bioodpad, je nutné dojít na zastávku svozu dle rozpisu uvedeného výše a bioodpad uložit přímo na vůz. Není možné jej tam ponechat před svozem. Pracovníci technické čety nejsou povinni tento odpad naložit, pokud není přítomen původce odpadu a s jeho naložením na vůz nepomůže. 

Upozorňujeme občany, že nemohou do bioodpadu, svozové dny ve středu a čtvrtek viz výše, ukládat větve ze stromů a keřů. Důvodem této změny je likvidace bioodpadu v kompostárně v Letohradě, kde není možné likvidovat větve. 

Větve ze stromů a keřů bude sbírat technická četa na určených svozových místech, vždy v pátek v dopoledních hodinách, ihned po svozových dnech bioodpadu na určených svozových místech (vyjma svátků). Větve na svozových místech můžete nechat. Technická četa si je naloží na vůz sama. 

Žádáme o dodržování pořádku.

Zajímavé odkazy

GObec- internetový mapový server s dálkovým přístupem do KK

hzs-pardub

policie

kraj

ekokom
 
ekolamp
 
elektrowin
 
asekol
 
portal-gov-cz
ext-3044
orlicko
 

Navštivte nás na

  Youtube

Ke stažení

Adobe Reader zdarma
Dokumenty PDF, potřebují ke svému zobrazení program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma.

Vzory smluv zdarma ke stažení