Poplatky

Poplatek za odpad 

Stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Dolní Dobrouč č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Poplatek za odpad na rok 2019 ve výši 540,- Kč na osobu se vybírá do konce měsíce března 2019. Do této doby bude firma Ekola vyvážet popelnice se starou známkou. Po té již nikoliv. 

Poplatek ze psa 

Stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Dolní Dobrouč č. 4/2015  o místním poplatku ze psů

Poplatek ze psa na rok 2019 je ve výši 150,- Kč (D. Dobrouč, H. Dobrouč) a 100,- Kč (Lanšperk a Kočtina). Poplatek je splatný do 30. 4. 2019. Po té dojde k navýšení poplatku o 50%. 

Stočné 

Cena stočného pro rok 2019 je 33,- Kč/m3 + DPH 15% . 

K úhradě zálohy stočného jsou rozesílány faktury. Faktury lze uhradit přes účet . 

Platba za hlášení obecním rozhlasem 

Od 1. 7. 2013 za 100,- Kč vč. DPH / jedno hlášení 

Zajímavé odkazy

GObec- internetový mapový server s dálkovým přístupem do KK

hzs-pardub

policie

kraj

ekokom
 
ekolamp
 
elektrowin
 
asekol
 
portal-gov-cz
ext-3044
orlicko
 

Navštivte nás na

  Youtube

Ke stažení

Adobe Reader zdarma
Dokumenty PDF, potřebují ke svému zobrazení program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma.

Vzory smluv zdarma ke stažení