Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Volný čas > Aktuality > Rekapitualce volebního období 2018 - 2022

Rekapitualce volebního období 2018 - 2022Datum konání:
21.9.2022

Rekapitulace volebního období 2018 - 2022

 

Vážení spoluobčané,

rád bych zrekapituloval období posledních 4 let z hlediska fungování obce a realizovaných akcí.

 

 

Rekonstrukce radnice

Největší investiční akcí v tomto období je jednoznačně kompletní rekonstrukce budovy radnice pod názvem „Energeticky úsporná opatření a modernizace budovy radnice čp. 380 v Dolní Dobrouči“. Jejím cílem je zlepšení stavebně technického stavu budovy z počátku 20. století. Velký důraz je kladen na snadný a pohodlný přístup do jednotlivých prostor budovy. V rámci realizace této akce bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny výplní otvorů, bude položena nová střešní krytina, kompletně se vymění vnitřní elektroinstalace, datové rozvody a rozvody zdravotechnických instalací. Bude instalován nový otopný systém včetně regulace a nového zdroje vytápění, bude instalován klimatizační systém jednotlivých vnitřních prostor. Velkých změn se dočká i vnitřní dispozice budovy. Jedno z hlavních témat projekční přípravy této akce bylo smysluplně uzpůsobit dispoziční uspořádání a provoz budovy tak, aby budoucí provoz úřadu přinesl občanům nejen snadný a pohodlný přístup k vyřízení svých záležitostí, ale také bezbariérový přístup ke všem pracovištím a dalším prostorám budovy radnice. Z tohoto důvodu bude prostor před radnicí upraven tak, že nově bude vstup do budovy přístupný také pomocí bezbariérové rampy a veškeré vnitřní prostory budou přístupny pomocí nového výtahu. Tato investiční akce v tuto chvíli ještě probíhá a měla by být dokončena do konce tohoto roku.

 

 

radnice.jpg

 

Autobusové zastávky v novém

Byly instalovány nové moderní autobusové zastávky. Základovou desku zastávky s dlažbou provedla technická četa a samotné zastávky dodala a namontovala firma mm cité.  9 ks nových zastávek lemuje silnici v Dolní Dobrouči a v Horní Dobrouči. Poslední 10. zastávka, která měla být umístěna v Lanšperku, bude z důvodu zdlouhavého projednání s vlastníkem pozemku společností České dráhy a.s., namontována během podzimu tohoto roku.

zastávky.jpg

 

Komunikace

V minulém období byla opravena kanalizace v „Dolinách“ včetně kompletní opravy komunikace a veřejného osvětlení a na „Šutráku“, zde taktéž s celoplošnou opravou komunikace. Opravena byla cesta na Strouze. Dále byla opravena místní komunikace od hlavní silnice kolem pily k areálu technické čety. Na této opravě se poměrnou úhradou celkových nákladů finančně spolupodílely společnost Silyba - 25% nákladů a společnost Optima 15% nákladů.

Na mrtvém bodě bohužel i přes naše značné úsilí zůstala akce „Zokruhování Havlova palouku“. Byla zpracována projektová dokumentace, bohužel veřejnoprávní projednání nutné k realizaci této akce blokuje nesouhlas jednoho z vlastníků sousedního pozemku. Doufáme, že se tato záležitost podaří v brzké době dotáhnout do konce a dojde k realizaci této důležité a potřebné investice.

Bylo vybudováno nové parkoviště u bytovek za Vackovou hospodou určené pro potřeby místních spoluobčanů. Rekonstruovali jsme lávku přes potok u autodílny. 

IMG_8127.jpg

IMG_8133.jpgIMG_8104.jpg

Děti

V mateřské škole byla provedena rekonstrukce zahrady v přírodním stylu, která přinesla zdařilou a smysluplnou rekultivaci léta nevyhovující školní zahrady a přinesla radost jak dětem, tak i jejich rodičům a vyučujícím, kterým patří velký dík za brigádně odvedenou práci na části realizace. Mimo tento projekt byly doplněny spotřebiče do kuchyně a vylepšeno vybavení učeben.

 

Velkou radost pro děti a jejich rodiče jistě přineslo vybudování 4 dětských hřišť - na Švábově kopci, na Šejvě, na Havlově palouku a v Horní Dobrouči. Jejich dodavatelem byla firma TR Antoš. Hlavním materiálem hracích prvků a příslušenství je dřevo, které nádherně zapadá do venkovského rázu naší obce. 

IMG_8138.jpghřiště.jpg

školka.JPG

Senioři

V domě s pečovatelskou službou bylo „mimo drobné opravy“ kompletně zrekonstruováno 12 bytů a zázemí pečovatelské služby, nové sociálky přiléhající ke společenské místnosti, která se rekonstruovala již během minulého volebního období. Z nevyužité společné koupelny v přízemí domu byl vystavěn nový byt 1+kk. Kapacita domu s pečovatelskou službou v tuto chvíli plně dostačuje poptávce. Před pravým vchodem do domu byl vybudován bezbariérový přístup.

IMG_8143.jpg IMG_8144.jpg

 

Další důležité akce

Instalována byla klimatizace v ordinaci dětského lékaře. Dodávky zajistila místní firma Vzduchotechnika Šlapal z Horní Dobrouče a byla realizována před létem 2022.

Je připravena projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci a rozšíření budovy hasičárny v Dolní Dobrouči, která by měla být jednou z prioritních realizovaných akcí v dalším období.

Mezi další připravené záměry patří i kompletní oprava kanalizace na Švábově kopci včetně kompletní opravy komunikace. Vlastní realizaci zatím přibrzdil investiční záměr společnosti ČEZ Distribuce, který chce v dané lokalitě provést překládku vrchního vedení do země.

Důležitou investicí, o které by mělo rozhodnout nové vedení obce, je realizace odkanalizování místní části Lanšperk. Na tento záměr je zpracována kompletní projektová dokumentace a vydáno stavební povolení.

Technické četě byla pořízena nová technika – kolový nakladač, sekací traktor a sekačka Spider, která nahradila zastaralé mulčovací rameno.

Do areálu bývalého koupaliště byl přiveden vodovod a opravena elektřina. Areál v současné době využívá spolek chovatelů.

Hasiči Dolní Dobrouče a Lanšperka dostali nové dopravní automobily, které byly pořízeny za výrazného přispění Ministerstva vnitra a Pardubického kraje.

V Horní Dobrouči a u Contipra byly instalovány radary pro měření rychlosti, sloužící k upozornění na vysokou rychlost vozidla.

Postupně bude provedena rozsáhlá výměna zastaralých dopravních značek. Částečná výměna již probíhá a v tuto chvíli je již poměrná část značek umístěna.

K rybníku do Horní Dobrouče bylo vráceno původní sousoší. Očisty a drobné opravy se dočkal i Smírčí kříž, který je umístěný v blízkosti rybníka v Horní Dobrouči. Ten byl ostatně zajištěn i proti krádeži.  Dále bylo vybudováno zázemí na hřišti tvořené stavební buňkou vybavenou spotřebiči. V hasičárně byla opravena kuchyň, položena zámková dlažba, zastřešena pergola a instalována nová sekční garážová vrata.

IMG_8130.jpgbuňka HD.jpg

Byly provedeny drobné opravy památníku v Dolní a Horní Dobrouči a  křížů v Lanšperku. Sousoší Všech svatých se vrátilo na svou terasu k rybníku v Horní Dobrouči. 

IMG_8096.jpg

V Lanšperku bylo vybudováno nové zázemí pro místní knihovnu. V hasičárně jsou instalovány nová garážová sekční vrata. V centru místní části byl zhotoven dřevěný přístřešek pro kontejnery odpadového hospodářství. Zásluhou skupin dobrovolníků byl ve spolupráci s obcí opraven přístřešek v areálu hradu, který slouží jako zázemí pro turisty.

přístřešek hrad.jpgvrata.jpgpřístřešek.jpg

Odpadové hospodářství bylo rozšířeno o službu svozu plastů v pytlích přímo od domu a dále byly zavedeny hnědé popelnice na bioodpad. Tato varianta svozu plastů je cenově výhodnější než vyvážení žlutých kontejnerů na plast.

Bankomat zůstal zachován, pouze došlo k jeho přemístění z budovy radnice na plášť budovy čp. 391 Dům služeb, kde je možno provádět transakce zvenčí bez nutnosti vstupu do budovy.

Byly zavedeny nové komunikační kanály pro komunikaci s občany - mobilní rozhlas a obecní facebook.

V oblasti zeleně jsme se zaměřili na centrum obce, kde byly vytvořeny květinové záhony, lampy veřejného osvětlení zdobí truhlíky s květinami, břeh kolem chodníku k hale a břeh u farské zahrady byl mulčován a doplněn novými rostlinami. Prostor před kostelem doplnily ozdobné truhlíky k výsadbě letniček.

Byly pořádány tradiční kulturní akce  - Stavění máje, Dobroučské Vánoce, koncerty, divadla a došlo k obnově promítání kina ve spolupráci s firmou Kino na kolečkách. Bohužel z důvodu Covidu bylo akcí méně.

Tradičně byly podporovány místní spolky finančně i naturální pomocí.

Probíhá dlouhodobý proces tvorby nového územního plánu.

                                                                                                                                                             Pavel Šisler, starosta