Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Slovo starosty > Plány v roce 2024

Plány v roce 2024Plány v roce 2024

 

Vážení spoluobčané,

tento rok se i nadále ponese v duchu příprav na budoucí období, ale postupně začnou i realizace akcí, které jsme připravovali v minulém roce. V současné době probíhají stavební práce na opravách bytového domu v centru obce. Zde budou kromě původně plánovaného zateplení, výměny oken, kompletní výměny všech rozvodů a změny systému vytápění, vyměněna i střešní krytina, opraveny podlahy, vnitřní omítky a byty dostanou nové kuchyňské linky.

V současné době byly zahájeny práce na projektu snížení energetické náročnosti v Domě s pečovatelskou službou, který si nový „teplejší“ kabát již nutně zaslouží. Probíhají práce na úpravě projektu na rekonstrukci hasičárny, a ve finální fázi je projektová dokumentace na rekonstrukci sociálních zařízení, vodovodních rozvodů, odpadů, elektroinstalace a nové kuchyně v mateřské školce. Tyto připravované akce bychom rádi, dle finančních možností, realizovali v blízké době.

V přípravách je projektová dokumentace na rozšíření hřbitova v Dolní Dobrouči, řešení přístupu ke kapli a hřbitovu na Lanšperku a další.

Na sklonku minulého roku spatřily světlo světa dvě stěžejní studie. První byla studie úprav středu obce a tou druhou studie sportovního areálu. Obě budou v průběhu tohoto roku překlopeny do projektu a postupně začne jejich realizace. Pokud půjde vše, jak plánujeme, tak se ve středu obce dočkáte nového umístění autobusové zastávky, úpravy parkovacích ploch a zeleně, a to v prostoru mezi bývalou restaurací na Růžku a 1. stupněm základní školy. První etapou revitalizace sportovního areálu bude vybudování víceúčelového sportovního hřiště u základní školy. Realizace by měla proběhnout v druhé polovině letošního roku.

V období letních prázdnin plánujeme opravit šatny a sociální zařízení v základní škole.

Velké investice se promítnou také do komunikací. Investiční akce „Zokruhování příjezdové komunikace v lokalitě Havlův palouk“ nám otevírá cestu k budoucí další etapě zasíťování parcel pro rodinné domy v této lokalitě. Součástí projektu je i nový chodník podél komunikace, kanalizace a veřejné osvětlení. V řešení je i umístění průchodek pro vysokorychlostní internet.

V lokalitě Švábův kopec, kde by měla tento rok společnost ČEZ Distribuce a.s. přeložit stávající nadzemní elektrické vedení NN do země, nás dle našich plánů v příštím roce čeká zahájení celkové opravy kanalizace, komunikace a vybudování chodníků s novým veřejným osvětlením v úseku od křižovatky se silnicí na Petrovice po odbočku k MŠ. Jelikož se jedná o velkou stavbu, jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu zajištění přístupu k navazujícím nemovitostem, bude tato akce rozdělena na dvě etapy.

Opravy se dočká i část místní komunikace v Horní Dobrouči v úseku od spodního mostu k Michalíčkovým. Dále vybudujeme přístupový chodník k márnici na místním hřbitově. Rozšíření herního zázemí se také dočká hřiště v Horní Dobrouči.

V lokalitě Šejv bychom rádi v druhé polovině roku zahájili dlouho připravovanou investiční akci „Dokončení  kanalizace Dolní Dobrouč – lokality Šejv a Strouha“, a to její první etapou. Tím by byla napojena poslední větší sídelní část Dolní Dobrouče na obecní kanalizaci. V minulém roce proběhlo čištění koryta potoka v Horní Dobrouči. Pro tento rok je v jednání se správcem toků v naší lokalitě, čištění v Dolní Dobrouči.

Neopomíjíme ani kulturní památky. V současné době je ve veřejnoprávní fázi projekt „Závěrečná etapa konzervace hradu Lanšperk“. Na tento rok je naplánováno zahájení prací, a to konkrétně práce v areálu samotného hradu - zaklenutí části sklepních prostor, které budou po rekonstrukci částečně zpřístupněny veřejnosti, obnova tělesa studny, drobné terénní úpravy v prostoru hradního paláce a úprava vyhlídkové věže. 1 milionem korun nám přispěje Pardubický kraj. V dalších etapách nás čeká konzervace skryté části vnějších hradeb, oprava přístupové cesty a výstavba nového zázemí pro turisty.

V oblasti energetických úspor budeme pokračovat s výměnou stávajících halogenových svítidel veřejného osvětlení za svítidla s technologií LED. Rádi bychom také postupně doplnili chybějící osvětlení v horní části Dolní Dobrouče, v Horní Dobrouči i na Lanšperku.

„Zelenou“ jsme také, ve spolupráci se společností SilEnergo spol. s.r.o., dali projektu možnosti vytápění obecních budov odpadním teplem z místní bioplynové stanice vybudováním teplovodu. Pokud se vše podaří, bude nám do budoucna dodávat “teplo“ lokální dodavatel a naše budovy tím získají další strategický zdroj energie. Vytápět bychom dokázali základní školu, mateřskou školu, obecní úřad, sportovní halu a v případně dostatečné kapacity i další menší obecní nemovitosti.

Hodně očekávaný nový územní plán bychom rádi schválili na sklonku prvního pololetí. Původně zamýšlený termín, kterým byl konec minulého roku, se nepodařilo uskutečnit z důvodu časově náročnějšího zpracování připomínek, jak z řad občanů, tak ze strany jiných subjektů.

Jak nám to počasí dovolí, budeme pracovat na dokončení revitalizace sběrného místa. Zhotovíme přístřešek na lis, upravíme kontejnerová stání a rozšíříme zpevněnou plochu. Novou podobu dostanou postupně i sběrná hnízda v obci.

Podpora místních sportovních klubů a spolků je jedna z našich priorit, proto i do této oblasti zamíří velká finanční podpora. Pro tento rok jsme navíc navýšili částku, která připadne na každé dítě, které je registrované v místním spolku ze 400 Kč na 450 Kč.

V rámci služeb vám budou i nadále nabízet své služby naše pečovatelky a ve stejném režimu pokračuje s nabídkou služeb i technická četa. Samozřejmostí je i zachování možnosti výběru z bankomatu.

Přeji Vám vše dobré, hodně zdraví a elánu.

Zdeněk Trkovský

starosta